Odkar sem, želim svetiti vsem ljudem, tudi tebi.
Moja svetloba te objema, toplota greje.
Ti je lepo ob meni? Se počutiš domače? Da?
Ne smeš me ohranjati le zase;
ne morem in nočem biti dragocena samo tebi.
Če ti je z menoj prijetno, navduši zame še koga;
kakor sem jaz pokazala pot tebi,
jo želim pokazati mnogim.
Kakor si me sprejel ti, želim,
da me sprejme vsak človek.
Naredi korak naprej,
podaj me še komu.
Potrudi se.

Na svetu sem, da SVETim ZA VSE.