Devetošolci smo povabili našega župnika Janeza Rihtaršiča na valeto. Veseli smo, da se nam je pridružil tudi na tej, za nas pomembni življenjski prelomnici. Hvaležni smo za njegovo pomoč pri duhovni rasti skozi vsa naša dosedanja leta. Zaradi obveznosti, ki so ga čakale, ni prejel našega darila na koncu slovesnosti. Zato smo mu ga izročili po sveti maši.