Vzklikajte Gospodu, vsa zemlja, vedri bodite, vriskajte in prepevajte! Igrajte Gospodu na citre, na citre z glasom pesmi, s trobentami in glasom roga vzklikajte pred kraljem, Gospodom! (Ps 98)

22. aprila 2012 je bila v župnijski cerkvi sv. Kancijana revija cerkvenih pevskih zborov novomeške dekanije. Zapeli so pevci petih zborov, kar je le tretjina vseh aktivno delujočih pevskih sestavov v dekaniji Novo mesto.

Mirnopeška župnija v letošnjem letu obhaja veliki jubilej -  900 letnico  ustanovitve župnije, zato nas je povezovalka programa Blažka Gorenc z besedo popeljala v pretekli in sedanji čas delovanja župnije.

Župnija Mirna Peč je prafara, ker so iz nje nastale nove župnije. Ob ustanovitvi je obsegala vse ozemlje na levem bregu Krke, vključno s Sotesko in Novim mestom. Na mestu sedanje župnijske cerkve sta stali vsaj dve cerkvi. Ostanek gotske cerkve, ki je bila postavljena pred letom 1526, je stari prezbiterij, sedaj kapela. Sedanjo cerkev so začeli graditi  leta 1914, posvečena pa je bila 15. aprila 1917.

Župnijska cerkev je posvečena oglejskim mučencem sv. Kancijanu, Kanciju, Kancianili in Protu, ki so bili zaradi vere v Jezusa Kristusa umorjeni leta 304.

Pod okrilje župnijske cerkve spada še 8 podružničnih cerkva.

1. maja 1997 je bil blagoslovljen samostan, kjer je pod plašč Karmelske Matere Božje povezanih 9 sester. Sadov njihovih molitev smo na poseben način deležni tudi mi, ki živimo v njihovi bližini.

Rdeča nit letošnje revije je bil novomeški skladatelj Hugolin Sattner, saj je te dni minilo 78 let od njegove smrti. Vsak zbor se je predstavil z eno njegovo skladbo, druga pesem  pa je bila po lastnem izboru.

Hugolin Sattner se je rodil  29. novembra 1851 v Novem mestu. Po končani osnovni šoli in gimnaziji je stopil v frančiškanski red.

Že kot gimnazijec se je podučil o glasbeni teoriji in petju, igral je klavir in gosli, pel  v gimnazijskem zboru, sodeloval  pri dijaškem orkestru in  priložnostno orglal. V  8. gimnaziji je že vodil zbor.

Od leta 1874–90 je deloval v frančiškanski cerkvi v Novem mestu kot organist, zborovodja in učitelj glasbe. Od leta 1890 do svoje smrti 20. aprila 1934 je preživel v Ljubljani pri frančiškanih na Tromostovju kot vodja pevskega zbora.

Komponiranja se je lotil šele v 50. letih svojega življenja, ko je zaključil šolanje pri skladatelju Mateju Hubadu.

Najprej nas je pozdravil domači župnik Janez Rihtaršič, sledilo je nekaj misli dekana in častnega kanonika stolnega kapitlja Miroslava Viranta, ki je vzpodbujal vse tiste, predvsem mlajše, ki imajo pevski talent, da se pridružijo cerkvenemu petju.

Prvi je nastopil Frančiškanski komorni zbor pod vodstvom Mateja Burgerja, sledil je Župnijski pevski zbor sv. Janez iz župnije Kamence, ki ga vodi Jernej Fabijan. Kot tretji so zapeli pevci in pevke mešanega pevskega zbora iz župnije Prečna pod vodstvom Tončke Malenšek. Mešani pevski zbor Ignacij Hladnik, ki ga vodi prof. Barbara Lotrič, je poustvarjal predzadnji. Revijo pa so zaključili gostitelji, pevski zbor župnije Mirna Peč, ki ga vodi Janez Rihtaršič.

Strokovno je revijo spremljal br. Marijan Cvitak.

S svojo navzočnostjo nas je razveselil tudi novomeški škof msgr. Andrej Glavan, ki  je v pozdravni besedi pevce  opogumljal za sodelovanje v zborih še naprej.

V zaključku revije so vsi pevci skupaj mogočno zapeli tri pesmi: S. Premrl: Kristus je vstal in Veliko noč praznujmo ter F. Kubik: Raduj se, Kraljica. Združenim zborom je navdušeno dirigiral br. Marijan Cvitak, za orglami pa je mojstrsko igral Matej Burger.

Vsem poslušalcem bodo lepo odpete pesmi v čudovito akustični cerkvi še dolgo odmevale.

Napisala: Sonja Šuštaršič