je letos, v letu duhovnikov in v letu priprave na evharistični kongres, geslo tedna molitve za duhovne poklice, ki ga v Cerkvi na slovenskem obhajamo od ponedeljka, 19. Aprila, do nedelje, 25. aprila – nedelja dobrega pastirja, ki letos sovpada s peto obletnico izvolitve papeža Benedikta .

Zakaj teden molitve? Veste, da se duhovnikov ne da ne kupiti ne uvoziti, treba jih je izmoliti. Samo na tak način ima župnija župnika. To posebej čutijo tiste župnije, ki so morale letos v naši škofiji ob smrti župnika zakleniti vrata v župnišče. Vabljeni, da s prošnjo za nove duhovne poklice vsaj kakšen dan med tednom pridete k sveti maši in tudi sicer doma večkrat molite v ta namen.

Teden molitve je eden izmed intenzivnih, močnih časov, danih najprej nam – že poklicanim, da v sebi poglobimo življenjsko poklicanost in poživimo dar, ki smo ga prejeli. Teden molitve za duhovne poklice je priložnost, da prenovimo našo zavzetost v služenju Bogu in ljudem ter postanemo prepričljivi »klicarji«. To je še toliko bolj potrebno ob vsej škandalih pa tudi podtikanjih, s katerimi se vsevprek obklada duhovnike.

Teden molitve pa je tudi klic vam vernikom – vseh generacij - da poživite v sebi krstno milost in prenovite vero v Kristusa, ki vas je poklical, da ste deležni njegove dediščine, posredniki svetega klica znotraj Cerkve. Kliče vas, da v odprtosti in velikodušnosti globlje zaživite v živem odnosu z Bogom in tudi vi postanete »priče Božjih del«. Postanete oznanjevalci tega, kar je Bog storil za vas.

Cilj torej ni v molitvenem tednu »opraviti nekaj molitev« in si pomiriti vest do naslednjega leta, ob soočanju z dejstvom pomanjkanja poklicev v naši krajevni Cerkvi. V vsakem izmed nas naj bi ta čas milosti prebudil in okrepil zavest: osebno sem odgovoren za prebujanje, rast in dozorevanje poklicev, ker sem poklican, da se tudi po meni širi Božje delo odrešenja v ta svet. Vsak po meri prejete milosti. Odločitev za intenzivno obhajanje tedna molitve, pomeni izbrati Kristusa, izbrati življenje, izbrati pot vere, ki odrešuje.

Poleg premišljevanj pri delavniški maši bosta v tednu molitve za duhovne poklice v naši župniji dva večja dogodka. V sredo, 21. aprila bo pri večerni maši s petjem in pričevanjem sodeloval duhovniški oktet Oremus. V soboto, 24. aprila, ob 16.00, bo v samostanski kapeli sveta maša v zahvalo za srebrni jubilej – 25 let redovnih zaobljub matere priorice s. Pavle.

Naj nas tudi ta dva dogodka spodbudita k bolj zavretemu obhajanju tedna molitve za duhovne poklice.