V zakramentu ljubezni nas Jezus sam pričakuje. Vabi nas k sebi: »Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi in jaz vas bom poživil«. Ob njem moremo dobiti mir in tolažbo, si odpočiti in odložiti bremena, ki nas pritiskajo k tlom. Na veliki četrtek, ki je dan postavitve evharistije, je bil naš pogled tako močno usmerjen v premišljevanje Jezusovega trpljenja, da je veličina postavitve evharistije ostala zakrita, v ozadju. Dan celodnevnega češčenja pa je vabilo, da se zahvaljujemo za Jezusovo na videz tako skromno, pa nadvse močno navzočnost med nami. To v polni meri izkušate vsi tisti, ki prihajate k češčenju ob četrtkih. Naša izkušnja nam govori, da tolikokrat vse odpove – tudi mi sami. Jezus v tabernaklju pa nam je vedno na razpolago, ne odpove. Radi stopimo v to zavetje miru. Kdor se je kdaj približal Jezusu ve, da ga ta ne bo nikoli razočaral. Svete maše na dan celodnevnega češčenja bodo ob 7.00, 9.00 in sklep češčenja ob 19.00. Med sveto mašo ob 9.00 ter pred sklepom bo priložnost za sveto spoved.

Vzemimo si čas za slavljenje in češčenje Gospoda v Najsvetejšem zakramentu.

Razpored češčenja:

7.00 sveta maša, nato izpostavitev Najsvetejšega

9.00 sveta maša, nato češčenje po naslednjem razporedu:

10.00 Biška vas, Češence, Ivanja vas, Jelše,

11.00 Mirna Peč,

12.00 – 14.00 otroci (k češčenju otroci pridete takoj po končanem pouku),

14.00 Malenska vas, Podboršt, Goriška vas, Vrhovo,

15.00 Jablan in Mali Vrh,

16.00 Globodol, Golobinjek, Poljane, Hrastje, Dolenja vas,

17.00 Postaja, Marof, Gorenji in Dolenji Podboršt,

18.00 ostale vasi ter župnijski sodelavci: ključarji, pevci, bralci, župnijski svet, mladina,

19.00 slovesen sklep češčenja, ki ga bo ob somaševanju dekanijskih duhovnikov vodil g. Andrej Šink, nekdanji župnik v Mirni Peči.