Dragi župljani,

v trenutkih, ko izkušamo nemoč in nas zajema strah za prihodnost, vam izražam svojo bližino in molitveni spomin v sveti maši, ki jo žal moram obhajati brez vas.

Okoliščine, v katerih smo se znašli, nas ne smejo osamiti. Zato vas povabim, da se kot ena družina povežemo v skupni molitvi. Čeprav bomo vsak na svojem domu, nam Jezus Kristus, ki je edini Odrešenik, odjemlje strah, daje moč in upanje, ter prečiščuje našo vero.

Združimo se v molitvi ob 7.00, ob 15.00, uri Jezusove smrti – uri Božjega usmiljenja ali ob 19.00 – kadar vam je mogoče.

Molimo molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19, dodajmo premišljevanje vsak ene do postaj križevega pota ali vsaj ene desetke žalostnega dela rožnega venca. Ob 15.00 molimo rožni venec Božjega usmiljenja.

Bog,

Oče usmiljenja in tolažbe,

tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.

Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.

Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.

Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.

Po nedolžno preliti krvi Jezusa Kristusa nas zaščiti in osvobodi vsakega duha strahu, obupa in nevere.

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,

da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas!

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas!

Sv. Kancijan, Kancij, Kancianila in Prot, zavetniki naše župnije – prosite za nas!

Blaženi Alojzij Grozde in Drinske mučenke – prosite za nas!

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas!

ROŽNI VENEC BOŽJEGA USMILJENJA

Na običajni rožni venec molimo:

Na prvih treh jagodah: Oče naš., Zdrava, Marija., Vera.

Pri vseh petih desetkah molimo:

a) Pri velikih jagodah: Večni Oče, darujem Ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta.

b) Pri malih jagodah (desetkrat): Po njegovem prebridkem trpljenju, usmili se nas in vsega sveta.

Na koncu dodamo (trikrat): Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni, usmili se nas in vsega sveta.

ŽALOSTNI DEL ROŽNEGA VENCA

Apostolska veroizpoved. Oče naš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

1. ki nam utrdi spomin;

2. ki nam razsvetli pamet;

3. ki nam omeči voljo.

Slava Očetu. Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:

1. ki je za nas krvavi pot potil;

2. ki je za nas bičan bil;

3. ki je za nas s trnjem kronan bil;

4. ki je za nas težki križ nesel;

5. ki je za nas križan bil;

KRIŽEV POT

1. Pilat obsodi Jezusa na smrt
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, po krivem si bil obsojen na smrt in si molčal, nič ni si odgovarjal. Kolikokrat mene obsojajo in obtožujejo, velikokrat po lastni krivdi. S tem ko ugovarjam ali se hočem opravičevati sam sebe obsojam. Daj mi milost, da bom kakor ti molče sprejel obsodbo, ter se soočil s posledicami svojega greha, s svojim križem.
Usmili se me, Gospod.

2. Jezus vzame križ na svoje rame
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, s svojimi grehi sem te obsodil na križ, ki si ga brez ugovarjanja vzel. Tudi jaz imam mnoge križe, ki pa jih nisem sposoben tako lahko vzeti na svoja ramena. Daj mi milost, da pred križem ne bom bežal, temveč, ga bom sprejel kot orodje Odrešenja.
Usmili se me, Gospod.

3. Jezus pade prvič pod križem
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, padel sem, ker sem precenil svoje moči. Daj mi milost, da mi padec ne bo v pogubljenje, temveč priložnost za rešenje.
Usmili se me, Gospod.

4. Jezus sreča svojo Mater
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, Bog Ti je naklonil milost, da si se srečal s svojo Materjo. Daj tudi meni milost tolažbe, da bom zmogel nadaljevati pot.
Usmili se me, Gospod.

5. Simon iz Cirene pomaga Jezusu križ nositi
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, Tebi je Simon pomagal, komu pomagam jaz: moja pomoč je včasih tako sebična, pomagam, da bi pomagal sebi. Daj mi milost, da bom premagal svojo sebičnost in nesebično pomagal drugim nositi križ.
Usmili se me, Gospod.

6. Veronika poda Jezusu potni prt
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, samo majhni in ponižni lahko prodrejo skozi razjarjeno množico in rimske vojake in ti obrišejo obraz. Daj mi milost ponižnosti, da bom mogel videti Tvoje obličje.
Usmili se me, Gospod.

7. Jezus pade drugič pod križem
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, znova sem padel. Tokrat nisem kriv jaz, temveč drugi: televizija, internet, sosed, soseda. Daj mi milost, da odgovornosti ne bom prenašal na druge, temveč se pobral in s križem nadaljeval pot.
Usmili se me, Gospod.

8. Jezus nagovori jeruzalemske žene
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Oh Jezus, Ti in tvoje usmiljenje. Trpiš in druge tolažiš. Daj mi milost, da mi križ ne zakrkne srca, temveč, da bom videl trpljenje drugih in našel ustrezne besede tolažbe.
Usmili se me, Gospod.

9. Jezus pade tretjič pod križem
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, spet in spet padam, nenehno v ene in iste grehe. Daj mi milost, da se ne bom naveličal, ter vsakič znova vstal preko spovedi in nadaljeval pot.
Usmili se me, Gospod.

10. Jezusa slečejo in mu ponudijo vina z žolčem mešanega
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, moj jezik razgalja in moje geste uničujejo spodobnost mojega bližnjega. Daj mi milost, da ne bom slačil in poniževal, temveč oblačil in krepčal.
Usmili se me, Gospod.

11. Jezusa pribijejo na križ
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, jaz sem Te pribil na križ. Jaz sem kriv Tvojih muk. Daj mi milost, da se spreobrnem, da Tvoje trpljenje ne bo zaman.
Usmili se me, Gospod.

12. Jezus umrje na križu
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, z vsakim grehom, ki ga storim nekaj v meni umre. Daj mi milost, da bom redno prejemal zakrament svete spovedi, da bo vsakič v spovednici umrl en greh.
Usmili se me, Gospod.

13. Jezusa snamejo s križa in položijo Mariji v naročje
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, naročje, ki te je pestovalo kot otroka, te pestuje zdaj kot mrtvega. Daj mi milost, da bom tudi jaz kdaj začutil ljubeče naročje, daj mi milost, da bom to naročje tudi jaz.
Usmili se me, Gospod.

14. Jezusa položijo v grob
Molim te Kristus in Te hvalim, ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, ko je bilo vsega konec si šel v zasluženi počitek. Daj mi milost srečne smrti.
Usmili se me, Gospod.