Kamen se je odvalil. Sprožil je plaz. Ne da se ga več ustaviti.

Lahko sem kakor Marija Magdalena, v solzah, negiben ob grobu Živega.

Morem se prepoznati v Petru, ki je bil odgovoren za druge apostole, in sam tako negotov. Kako naj poskrbi za druge, ko sam ni trdna skala?

Podoben sem Tomažu, ki je iskal svoje odgovore na stisko zadnjih dni.

Pridružim se učencema, ki sta zbežala v Emavs.

Prepoznam se v podobnih okoliščinah kot toliko Jezusovih učencev skoz stoletja.

Vse je zajel plaz Jezusovega vstajenja.

Dovolili so to in sprejeli Jezusa živega.

Zato so tudi oni živi..

»Mir vam bodi!«

 

Janez Rihtaršič, župnik