Gost srečanja zadnje seje Župnijske Karitas Mirna Peč, g. Luka Oven, je sodelavcem predstavil Young Caritas Slovenia - Karitas mladih, ki združuje mlade med 16. in 35. letom. Njihov slogan je Create future - ustvarjamo prihodnost. V Sloveniji je v mreži Karitas dobra petina mladih. Njihovo vključevanje v prostovoljno delo je zelo pomembno za graditev močne in trdne skupnosti, je spodbuda za solidarnost v družbi.

Young Karitas se želi približati mladim na različne načine; neposredno, z osebnim stikom - organizacija izobraževanj in različnih aktivnosti, kjer lahko vsak uporabi svoje talente in posredno - delavnice v vrtcu, šolah.

Cilj je mlade ozaveščati o socialnih problemih v družbi, vzbuditi čut za sočloveka in željo po tem, da bi znali prepoznati in po svojih močeh pomagati ljudem v stiski.

S sodelovanjem pridobijo nove izkušnje in dragocena prijateljstva za celo življenje. Prva izkušnja naj bo zabavna, zanimiva in naj pusti dober vtis. Tako bodo pristopili k novim aktivnostim in k temu povabili tudi svoje prijatelje.

Mladi potrebujejo poseben pristop, najti svoje mesto v Karitas.

Najbolj odmevni sta akcija Varni na cesti – ozaveščanje pri rabi kresničk in boj proti zlorabi alkohola med mladimi. Organizirajo počitnice Biserov in pomagajo pri letnem srečanju bolnikov in invalidov na Brezjah in Klicu dobrote v Celju. Velik poudarek dajejo na izobraževanje, povezovanje in sodelovanje mladih.

razred

dan

začetek ure

šolska ura

1. razred

ponedeljek

16.30

 

2. razred

ponedeljek

17.20

 

3. razred

četrtek

16.30

 

4. razred

ponedeljek

13.15

6

4. r. bližnji

četrtek

16.30

 

5. razred

četrtek

7.15

predura

6. razred (izmenjaje na 14dni)

torek

7.15

predura

sreda 13.15

7. razred

ponedeljek

14.05

7. r. bližnji

ponedeljek

17.00

 

8. razred

sreda

14.05

7

9. razred

petek

14.05

7

V nedeljo, 15. 9. 2019, je bil za našo župnijo poseben dan. K župnijski oltarni mizi so bili še posebej povabljeni  tisti, ki zaradi bolezni ali starosti ne morejo redno hoditi k sveti maši.

Gospod župnik  Janez Rihtaršič je med homilijo vprašal Oparatovo mamo, s katero besedo je učila svoje otroke in vnuke izraziti hvaležnost. Ta beseda je Boglonaj.  Še danes tako uporabna in potrebna beseda.

Boglonaj vsem, ki skrbijo za tiste, ki so pomoči potrebni. Boglonaj vsem, ki v svoji bolezni in onemoglosti darujejo  bolečino in molitev za potrebe svoje družine, župnije in duhovne poklice. 

Okrepljeni z zakramentom bolniškega maziljenja, smo se zadržali pred cerkvijo v prijetnem klepetu in degustiranju dobrot izpod rok sodelavcev Karitas.

Češčenje

Povabljeni, da se ob četrtkih, ki je ustanovni dan evharistije, pridružite molitvi pred Najsvetejšim.
Po češčenju povabljeni na srečanje v župnišce.